Ny versjon av gotisk-kurset er under utvikling.

Versjon 2020.02.28: Transkripsjonskontroll på ordnivå er implementert. Kontroll av æ og ø manglar