Kurs - Kark i Mi side

Vi har ikkje planlagd kurs i 2016.

Organisatorkurs

For dei som skal leggja til rette for nettstøtta læring eller som vurderer å ta i bruk Kark eller andre læringsstøttesystem.

Administratorkurs

For dei som skal ha ansvaret for den praktiske, tekniske administrasjonen av Kark lokalt.
Kurset kan også vera nyttig for dei som skal leggja til rette for nettstøtta læring og treng vita kva Kark tilbyr og kva som ikkje kan gjerast i Kark.

Lærarkurs

Lærar av alle kategoriar får oftast opplæringa lokalt. Vi kan også halde kurs lærarar, altså dei som skal lesa, kommentera og vurdera oppgåver i Kark.

Når det ikkje er kurs

og du får behov for informasjon/innføring/opplæring

Ta kontakt med oss!


Karkkontoret

Besøksadresse: Dokkeveien 2b, rom 308
Telefon: 555 88939 Epost: kark@uib.no