Kurs - Kark i Mi side

Denne sida blei oppdatert 2. august 2017

Kark er under avvikling og det er ikkje lenger aktuelt med opplæring. Dersom du høyrer til dei som framleis brukar Kark og treng brukarstøtte, kontakt Karkkontoret 555 88939 / kark@uib.no

Dersom du treng hjelp i samband med å leggja til rette for undervising i Mitt UiB, kan du ta kontakt med SA/Læringsstøtte. Du kan leggje inn spørsmål til SA/Læringsstøtte i Brita.