Kark blir stengd ved månadskiftet juni/juli 2018.

Dersom du treng å hente ut ei oppgåve som er levert i Kark, må du gjere det før midnatt den 30. juni 2018.

Pålogging til Kark:

Merk: Når du er inne på eit emne, finn du både kommenterte og ukommenterte versjonar av oppgåvene du har levert til emnet. Du kan også hente den ukommenterte versjonen av alle oppgåver du har levert i andre emne, uavhengig av om dei andre emna er opne eller ikkje.