TOLKE OG KONTROLLERE

1. Først må du velge deg en kilde du vil forsøke å tolke.

2. Du skal nå kunne se kilden i midtdelen av skjermen. Neste skritt er å velge den linjen i kilden du vil tolke. Dette gjør du ved å klikke på linjenummeret som normalt står i venstre marg.

Et grafisk utsnitt av linjen du har valt ut vil bli vist nederst på skjermen. Under utsnittet markerer firkanter hvor mange bokstaver det er i hvert ord. Tallet foran disse firkantene viser hvilekn linje du arbeider med, i vårt eksempel er det linje 12.

3. Skriv ditt forslag til avskrift i tekstboksene under firkantene. Når du vil sjekke din tolking mot originalen, trykker du på Kontroll-knappen til venstre.


4. Etter å ha klikket på kontroll-knappen, vil du få tilbake de bokstavene du har klart å tolke riktig. Bokstaver du har tolket feil vil fremstå som klikkbare spørsmålstegn. Trykk på spørsmålstegnet for å få hjelp i tolkingen av bokstaven. I eksemplet over er bokstaven 't' først i ordet korrekt, resten feil. Du vil få feil også om du har lest riktig bokstav, men som i dette tilfellet plassert bokstaven på feil plass i ordet: Dersom du foreløpig vil hoppe over en vanskelig bokstav kan du gjøre det ved å erstatte den med en prikk eller et annet tegn.

5. Om du ønsker å forstørre linjen du arbeider med, kan du klikke på utsnittet.

Under det forstørrede utsnittet vil du kunne skrive inn dine tolkninger og kontrollere som vanlig.

6. Klikker du på bildet utenfor linjenummerene vil du få opp kildereferansen til den aktive kilden og denne siden i den nederste delen av skjermen.