Ny versjon av gotisk-kurset er under utvikling.

Versjon 2022: Kontroll av nordiske bokstaver (æ,ø, ä, ö) er implementert. Kontroll på STORE/smaa bokstaver manglar Versjon 2020.02.28: Transkripsjonskontroll på ordnivå er implementert.