OM DENNE LÆREPAKKEN

Lærepakken i gotisk håndskrift ble utviklet i 1999 og basert på det som da var den nyeste og mest funksjonelle teknologien som var til rådighet. Derfor har lærepakken fungert nesten uendret i over 20 år. Men i 2020 tok dette slutt. Deler av teknologien fra 1999 er utfaset og ikke lenger støttet av nettlesere og servere. Derfor har lærepakken nå flyttet til ny, moderne plattform. Løsningen fra 1999-2020 inneholdt server-side programmer som fra 2022 er erstattet med klient-applikasjoner i Javascript. Foreløpig er ikke alle funksjonene konvertert, men i løpet av 2022 vil de fleste funksjoner bli implementert.

Som Digitalarkivet i sin tid var, er denne lærepakken et samarbeid mellom AHKR tidlegare Historisk institutt ved Universitetet i Bergen og Statsarkivet i Bergen.

Knut Geelmuyden har hatt hovudansvar for utvelging av kilder og pedagogisk opplegg. Han har sammen med avdøde Ragnhild Losnedal laget de fleste kontroll-avskriftene. Avskrift av tingbøker fra Nordhordland fra 1600-talet er gjort av Håkon Aasheim, og tilsvarende fra Sunnhordland av Statsarkivet i Bergen. I den opprinnelige versjonen av kurset sto Jan Oldervoll bak programmeringen (server) og Frode Ulvund ar laget vev-sidene. Åsta Vadset og Vemund Olstad bidro med assistenthjelp.

Ved utfasing av gamle servere i 2019 ble gotisk-kurset også utfaset. I den nye versjonen 2020 har Arne Solli omprgrammert server-side applikasjonen til en klient-side applikasjon. De fleste funksjoner i det gamle kurset er nå også tilgjengelig i den nye versjonen

Dette kurset er et selvhjelpskurs. Det vil si at vi ikke kan tilby hjelp eller faglig veiledning i tolking av gotisk håndskrift ut over det som er tilgjengelig i denne lærepakken.

Vi er selvsagt også interessert i tilbakemelding på tekniske feil eller mistanke om feil i avskrifter etc., likens forslag til forbedringer. Send slike tilbakemeldinger til arne.solli@uib.no, AHKR, UiB. Har du generelle kommentarer eller tilbakemeldinger kan du formidle det til samme adresse.

Om du vil vite mer om håndskriftens historie og utvikling i Norge så ta gjerne en kikk på gotisk håndskrift i Norge

Referansen til kurset er:
Arne Solli, Knut Geelmuyden, Ragnhild Losnedal, Jan Oldervoll, Vemund Olstad, Frode Ulvund, Åsta Vadset, Håkon Aasheim, 1999-2024: Online kurs i Gotisk handskrift, https://www.hist.uib.no/gotisk/

Arne Solli, juni 2024.