ALFABET

Denne lenken gir deg en oversikt over det gotiske alfabetet i et eget vindu. Det kan være nyttig om du står fast i tolkingen av en bokstav.

Merk også at hjelpesidene gir deg tilgang til en oversikt over trykte gotiske bokstaver. Disse bokstavene er forøvrig ikke tema for dette kurset.