DEBATT

Statsarkivet i Bergen/Historisk institutt kan desverre ikke gi noen videre veiledning i lesing av gotiske manuskripter utover det som er tilgjengelig her. Men brukerene må gjerne diskutere med og hjelpe hverandre gjennom debattseminaret som er knyttet opp til lærepakken.