HJELP

Vi har laget til en del hjelpesider til dette kurset. Her får du en generell innføring i lesing av gotiske håndskrifter, og mer detaljerte tips om hvordan du kan lese og skille enkelte bokstaver og bokstavkombinasjoner.