KILDENE

Når du vil begynne å øve deg på dokumentene, trykker du på KILDENE. Du kan sortere disse kildene på år, kildetittel, antatt vanskelighetsgrad og etter om de har kontrollfunksjoner.

Årstallet markerer naturligvis når kilden stammer fra. I dette kurset er den eldste kilden fra 1594 og den yngste fra 1878. Ved å føre musepilen over kildetittel vil du få en kort beskrivelse av hvilken type kilde (skifteprotokoll, retssprotokoll) dette er nederst på siden, sammen med en referanse til hvor man finner kilden i arkivet.

Består kilden av mer en én folio er dette markert med romertall i etterkant av kildetittel

Ikke alle kildene har kontrollfunksjon. Det betyr at disse kildene ikke har avskrift. Du kan lese dokumentene på vanlig måte (og for eksempel få dem forstørret), men du vil ikke kunne kontrollere din egen avskrift mot fasiten.

Les også hvordan du tolker og kontrollerer etter å ha valgt kilde å arbeide med.

Alle kildene brukt i dette kurset oppbevares ved Statsarkivet i Bergen (SAB).